Aktualności : Moduł Informacyjny

W celu informowania zawodników oraz kibiców co dzieje się podczas trwania rajdu Efabryka przygotowała dla nas moduł informacyjny na stronie http://rajdowypucharslaska.pl/live_wyniki
Będziemy na bieżąco umieszczać w nim istotne informacje dotyczące rajdu.

El-Instal Darma Części samochodowe Ulter Sport Exh